Nazwa

Nasi specjaliści

 
Specjaliści w „Bezpiecznym Przedszkolaku”:

- nauczyciele wychowania przedszkolnego,
- asystenci nauczycieli z kwalifikacjami pedagogicznymi,
- psycholog,
- logopeda,
- pedagodzy specjalni,
- terapeuci SI,
- anglista,
- nauczyciel zajęć muzyczno-rytmiczno-wokalnych
- muzykoterpeuta
- trener tańca,
- trener gimnastyki korekcyjnej,
- i inni;
100firm